İNFERTİLİTE (KISIRLIK) NEDİR
Üreme kapasitesinin istek dışında azalması infertilite adını alır. Bir başka ifade koruyucu bir yöntem uygulanmadan, düzenli bir cinsel yaşama rağmen (ortalama iki kez cinsel beraberlik düzenli cinsel yaşam olarak kabul edilir) bir yıl süreyle oluşmamasına infertilite adı verilir.
İnfertilite 2 sınıfta değerlendirilir:
A- PRİMER İNFERTİLİTE
B- SEKONDER İNFERTİLİTE
Daha önce hiç gebelik oluşmamasına primer infertilite, daha önce gebelik oluşmasına rağmen bir başka gebeliğin oluşmamasınada sekonder infertilite adı verilir. Toplumların kültürel ve sosyal yapılarınon farklılıklarına bağlı olarak infertilite insidansı farklılık göstermektedir. Ortalama olarak çiftlerin %15'i infertilitedir. Evli kadınların 1/5'i infertilite nedeni ile hekime başvurmaktadır.. Ülkemiz için bu rakamın %15'in üzerinde olduğu düşünülmektedir. Normal toplumlarda hiç doğurmamış kadınların yarısı gebe kalabilmesi için ortalama olarak gereken süre 5 aydır. Yani hiç doğurmamış kadınların yarısı ilk 5 ayda geriye kalan yarısı ikinci beş aylık dönemde gebe kalır.Bir gebeliğin oluşabilmesi zamanla doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Bir çiftin 3 aylık dönemde gebeliğe ulaşma şansı %50 kadarken, 1 yıl sonunda bu oran %85'e yükselmektedir. Bir yıl daha bekleme ile yani ikinci yılın sonunda gebelik şansı %93'e ulaşır. Gebe kalmak için gerekli koşulları, bu koşulları araştırmak için de adım adım yapılması gerekenleri çok iyi bilmek gerekmektedir. Kadının ruh sağlığı bir hamileliği taşımaya uygun olmalıdır. Diğer bir deyişle kadın fiziksel ve ruhsal olarak hamileliğe uygun olmalıdır.Erkek hamileliği oluşturacak düzeyde tohum hücresi üretebilmeli ve bu hücreleri dışarıya ulaştırabilmelidir. Kadın yumurtalıklarından düzenli olarak yumurta oluşturabilmeli ve bu hücreleri dışarıya ulaştırabilmelidir.Bu dışarı atılan yumurta, yumurtalık kanalı tarafından kapılabilmeli ve döl yatağına doğru ilerleyebilmelidir.Çiftler doğru zamanda ilişkide bulunmalıdır.Erkeğin tohum hücreleri bu ilişkiden sonra kadının vücudunda yukarı doğru uzun bir yolu katedebilmeli ve kanalda ilerleyen yumurtaya ulaşabilmelidir.Erkeğin tohum hücresi yumurtayı delebilmelidir.Birbirine ulaşan her iki tohum hücresi tek bir hücre olarak kendilerini barındıracak yuvaya kadar ulaşabilmelidir.Bu yuvanın bu birlikteliği sonuna kadar sürdürecek donanıma sahip olması gereklidir.
 
 
Valikonağı Cad. Hacıemin Sk. No:47/1 Nişantaşı - İSTANBUL Tel: (0212) 231 97 81 - 241 12 40 Fax: (0212) 241 11 97 E-mail: detay@detaylab.com.tr